Tarieven en voorwaarden

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT (Collectief Alternatief Therapeuten), lidnr. CL 1330-20-05-18.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Behandelvorm en behandelsessies

De behandelvorm die ik aanbied is Hypnotherapie en -coaching. Nadat je met mij contact hebt opgenomen, zal ik zo snel mogelijk een afspraak voor je maken. Voor de totale behandeling is het van belang dat er voldoende mogelijkheden voor je zijn voor het plannen van mogelijke vervolgafspraken. Het tijdsinterval tussen 2 afspraken dient niet langer te zijn dan 2 weken.

Tarieven en betaling

Het tarief voor de één op één behandelsessie bedraagt €60,-. De duur is een uur tot maximaal 1,5 uur. De factuur wordt na de behandeling per mail opgestuurd en dient per bankoverschrijving binnen 7 dagen te worden voldaan.

De kosten van de behandelingen worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Praktijk BIEK is vrijgesteld van btw.

Locatie en bezoek

Mijn praktijk ligt op de eerste verdieping. Mocht je vanwege gezondheidsredenen niet in staat zijn de trap te nemen of je te kunnen verplaatsen, dan kan ik ook naar jou toekomen. Je adres, waar behandeld kan worden, dient dan wel binnen een straal van 10 km te liggen. De ruimte zal aan een aantal redelijke eisen moeten voldoen, wil ik mijn behandeling kunnen uitvoeren. Daarover zullen we contact hebben. De vergoeding voor de verplaatsing bedraagt €10,- per afspraak.

Annulering

Als je een behandelsessie wilt annuleren, dan kun je dat doen uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip, evenals een voorstel tot het verplaatsing van de afspraak. Bij annulering tussen de 48 en 24 uur wordt 50% van het bedrag van de afspraak in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt 100% van het bedrag van de afspraak in rekening gebracht.

Hypnose is geen vervanging van medische zorg!

Indien je in behandeling bent, volg dan altijd het advies van je arts (sen) op.

Ik ben geen arts en stel dus ook geen diagnose.